SALMIAK

Salmiak se používá na čištění hrotů páječek otíráním o povrch salmiaku.
Dostupnost: skladem
Číslo zboží: salmiak
Array
Cena s DPH51,00 Kč
Cena bez DPH42,15 Kč

Popis

používá se na čištění letovacích pájek.

Rozehřátá, znečištěná pájka se očistí otíráním o povrch Salmiaku.

Upozornění:


    

Zdravý škodlivý při požití.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nevdechujte prach.
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení
PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
Obsahuje: Chlorid amonný ES 235-186-4